Formulari On-line d'inscripció

Dades personals
Dades de contacte (email) *
Dades de Facturació
Curs Pre-Congresual Curs per instructors de suport vital bàsic i DEA. Dia 18. Preu 15€.
SI
NO
Quotes d'inscripció
Abans del 3 d'abril
Tot congrés 1 dia
Metges socis 195€   140€  
Infermers socis 125€   100€  
Tècnics en emergències
sanitàries socis
90€   70€  


Abans del 3 d'abril
Tot congrés 1 dia
Metges No socis 390€   230€  
Infermers No socis 245€   150€  
Tècnics en emergències
sanitàries No socis
170€   120€  


Abans del 3 d'abril
Tot congrés 1 dia
Residents 100€   75€  
Estudiants 100€   75€  

*Aquesta quota s'aplica a socis de la SoCMUE i/o de la SEMES
Totals
Política de cancel·lacions
A les cancel·lacions rebudes per escrit a la secretaria abans del 23 de gener de 2023 se'ls retornarà el 80% de l´import d'inscripció abonat.

Del 23 de gener de 2023 al 12 de febrer se'ls retornarà el 30% del preu d'inscripció . A partir del 13 de febrer no s'admetran cancel·lacions però sí canvis de nom fins el 20 de març de 2023.

He llegit i accepto l'Avis legal i la Política de Privacitat